J.M.Calleja

CARPETES

QUADERN DE FEBRER amb Jaume Simón. Mataró 2017
QUARTET amb Xavier Canals, Jordi Vallès i Guillem Viladot. Barcelona 1989
CARTA D’AMOR Madrid 1989
ANDALUCIA & CATALUNYA amb Fdo. Baños, X.Canals, Ricardo Naise i Jordi Vallès. Barcelona -Sevilla 1986