J.M.Calleja

Antologies

 

pv_catalana_petitPoesia Visual Catalana
Taller Estable de P.V. y E. de la UC, Santander 2010

Participants: Joan Brossa, Josep Iglésias del Marquet, Guillem Viladot, José Manuel de la Pezuela, Jordi Vallès,  José Carlos Beltran, A. Ràfols-Casamada, Andreu Terrades, Santi Pau, Gustavo Vega, Joaquim Brustenga-Etxauri, Bartolomé Ferrando, Xavier Canals, Josep Sou, J.M. Calleja, Ferran Fernández, Jordi Badiella i Antoni Albalat.

 

 

virus_petitV I (r) U S
ACP Pont del Petroli, Badalona 2005

Participants: A. Ràfols-Casamada, Andreu Terrades, Santi Pau Bertran, Gustavo Vega, Núria-Rosa Cabré, César Reglero, J. Brustenga-Etxauri, B. Ferrando, Xavier Canals, Isabel Jover, Josep Sou, J.M. Calleja, Paco Fanés, J.C. Beltrán, Donís Orrit,F.Fernández, Paco Pérez, Pep Segon, F. Xavier Forés, Salva Pérez, Pep Mita, Nieves Salvador, J. Badiella, A. Albalat, Joan Puche, Lluís Vilaseca, J-S. Leblond-Duniach, Sergi Quiñonero, Raül Gàlvez, Miquel Martínez, Daniel Montes i Eduard Escoffet.

Prolèg: J.M. Calleja

carrito          iconatext

 

 

0012+2_petit0012 + 2 = 2001 – 2
La Comarcal Edicions, Argentona 1999

Participants: G.Vega, J. Sou, X. Sabater, J.M. de la Pezuela, Pep Mita, Raül Gàlvez, X. Forés, B. Ferrando, E. Escoffet, Xavier Canals, J.M.Calleja, Núria Cabré, Jordi i Salvador Badiella i Albert Aragonés.

 

 

mardepapers_petitMAR DE PAPERS (Coordinat amb Albert Calls)
Museu de la Marina, Vilassar de Mar 1995

Participants: S. Tarragó, E. Trapero, Manel Alonso, Albert Calls, Ferran Fernàndez, Joan Casellas, Jordi i Salvador Badiella Fco. Aliseda, J.M. Calleja i J. Sou.

 

 

poesiaex_petitPOESIA EXPERIMENTAL-93
Sedicions, Barcelona 1993

Participants: J.C.J. Aberásturi, Fco. Aliseda, J. Alonso, Nel Amaro, X. Anleo, A. Aragonés, J. Badiella, P. del Barco, Joan Borda, Joan Brossa, J. Brustenga-Etxauri, J.M. Calleja, J.L. Campal, X. Canals, Corpá, J. Criado, J.J.Espinosa, J.F.Fernández, B. Ferrando, A. Gómez, J. Gómez, G. Guasch, Juan de Loxa, R. Marín, J.L. Mata, Valcárcel Medina, C.H. Mor, Fco. Peralto, J.M. de la Pezuela, L. Pita, A. Ràfols-Casamada, Benet Rosell, Xavier Sabater, J.A. Sarmiento, Pep Segon, X. Seoane, J. Sou, A. Tàpies-Barba, A.Terrades, Gustavo Vega i Guillem Viladot.

Prolèg: Ramon Salvo

 

pv_petitPOESIA VISUAL
Mirall de Glaç. Publicacions Literàries, Terrassa 1992

Participants: J.C.J. Aberásturi, Nel Amaro, X. Anleo, Atelier Bonanova, P. del Barco, J. Brossa, J.M. Calleja, J.L. Campal, X. Canals, Corpá, J. Criado, Javier Darias, J.J. Espinosa, B. Ferrando, A. Gómez, G. Guasch, J.L. Martín, Fco. Peralto, J.M. de la Pezuela, L. Pita, A. Ràfols -Casamada, J.A. Sarmiento, Pep Segon, X. Seoane, J. Sou, A. Tàpies-Barba, Gustavo Vega i Guillem Viladot.

PROPOSTES
L’Aixernador Edicions, Argentona 1984

Participants: Lola Albarracín, Benítez, J.M. Calleja, Ramon Casas-Peña, Eduard Comabella, Jordi Cuyàs, Domènec, Carmen Garolera, Diego Guirao, Matías Lizana, Ernest Puig, Marta Reniu, Margalida Riera, Jaume Simon i Conxa Sellers.

TEORIA’81 (Coordinat amb Gustavo Vega)
Edició autors, Mataró 1981

Participants: Pablo del Barco, J.M.Calleja, Xavier Canals, J.J. Espinosa, A.Gómez, J.L. Mata, J.M. de la Pezuela, J.A.Sarmiento, Pep Segon, Grupo Texto Poético, Jordi Vallès, Gustavo Vega i Francesc Vidal.


disset_petit17 (Coordinat amb J.A. Sarmiento)
Editorial La Cloaca, Barcelona 1980

Participants: Pere Anguera, J.M.Calleja, X. Canals, J.Canyelles, I. Carné, Dario Corbeira, Joe Fernández, Vicente Gil, Marcel Pey, J.M. de la Pezuela, J. Pinya, Montserrat Ramoneda, H. Sapere, J.A.Sarmiento, Pep Segon., Grupo Texto Poético i Gustavo Vega.
Prolèg: Julien Blaine