J.M.Calleja

Antologies

virus 2_petitV I (r) U S-dos
ACP Pont del Petroli, Badalona 2020

Participants: Santi Pau, Gustavo Vega, César Reglero, Ferran Garcia Mallol, Jordi Cerdà, Xavier Canals, Isabel Jover, Joaquim Brustenga-Etxauri, J.M. Calleja, Toni Prat, Dionís Orrit, Pere Sousa, Ferran Fernández, Pep Segon, F. Xavier Forés, Maria Romani i Marcel Ayats, Jordi Badiella, Edu Barbero, Albert Aragonés, Joan Oriol, Eva Figueres, Carles Canals Masats, Joan Puche, Cristian Porres, Àlex Montfort, Agustín Calvo Galán, Sergi Quiñonero, Jordi Clopés, Eduard Escoffet and Àngels J. Sagués.

Prelude: Mariona Masgrau Juanola

carrito          

 

 

...xyzA - Cdef...…xyzA – Cdef…
ACP Pont del Petroli, Badalona 2019 & Editorial Tiempo Sur. Buenos Aires 2019.

Foreword: Albert Calls

Participants: Luis Pazos, Hilda Paz, Claudio Mangifesta, Samuel Montalvetti, Fabio Doctorovich, Ladislao Pablo Györi, Diego Lazcano, Hugo Masoero, Silvia Lissa, Maria Paula Doberti, Alejandro Thornton, Omar Omar, Ariel Gangi, Silvio de Gracia, Daniela Mastrandrea, Gustavo Vega, Joaquim Brustenga-Etxauri, Xavier Canals, J.M. Calleja, Toni Prat, Ferran Fernández, Pep Segon, F. Xavier Forés, Jordi Badiella, Edu Barbero, Joan Oriol, Joan Puche, Àlex Montfort, Sergi Quiñonero i Agustín Calvo Galan.

Coordination with Claudio Mangifesta

carrito          

 

 

...xyzA - Cdef...Poèticas Experimentales Catalanas
Ediciones del Lirio, México, D.F.2018

Participants: Carles Hac Mor, Andreu Terrades, Bartolomé Ferrando, J.M.Calleja, Patrick Gifreu and Perejaume.

Introductory study: Jordi Marrugat     

 

 

pv_catalana_petitCatalan Visual Poetry
Stable Workshop of P.V. and E. of the UC, Santander 2010

Participants: Joan Brossa, Josep Iglésias del Marquet, Guillem Viladot, José Manuel de la Pezuela, Jordi Vallès,  José Carlos Beltran, A. Ràfols-Casamada, Andreu Terrades, Santi Pau, Gustavo Vega, Joaquim Brustenga-Etxauri, Bartolomé Ferrando, Xavier Canals, Josep Sou, J.M. Calleja, Ferran Fernández, Jordi Badiella and Antoni Albalat.

 

 

virus_petitV I (r) U S
ACP Pont del Petroli, Badalona 2005

Participants: A. Ràfols-Casamada, Andreu Terrades, Santi Pau Bertran, Gustavo Vega, Núria-Rosa Cabré, César Reglero, J. Brustenga-Etxauri, B. Ferrando, Xavier Canals, Isabel Jover, Josep Sou, J.M. Calleja, Paco Fanés, J.C. Beltrán, Donís Orrit,F.Fernández, Paco Pérez, Pep Segon, F. Xavier Forés, Salva Pérez, Pep Mita, Nieves Salvador, J. Badiella, A. Albalat, Joan Puche, Lluís Vilaseca, J-S. Leblond-Duniach, Sergi Quiñonero, Raül Gàlvez, Miquel Martínez, Daniel Montes and Eduard Escoffet.

Foreword: J.M. Calleja

carrito          

 

 

0012+2_petit0012 + 2 = 2001 – 2
La Comarcal Edicions, Argentona 1999

Participants: G.Vega, J. Sou, X. Sabater, J.M. de la Pezuela, Pep Mita, Raül Gàlvez, X. Forés, B. Ferrando, E. Escoffet, Xavier Canals, J.M.Calleja, Núria Cabré, Jordi i Salvador Badiella and Albert Aragonés.

 

 

mardepapers_petitMAR DE PAPERS (Coordinated with Albert Calls)
Museo de la Marina Vilassar de Mar 1995

Participants: S. Tarragó, E. Trapero, Manel Alonso, Albert Calls, Ferran Fernàndez, Joan Casellas, Jordi i Salvador Badiella Fco. Aliseda, J.M. Calleja and J. Sou.

 

 

poesiaex_petitEXPERIMENTAL POETRY-93
Sedicions, Barcelona 1993

Participants: J.C.J. Aberásturi, Fco. Aliseda, J. Alonso, Nel Amaro, X. Anleo, A. Aragonés, J. Badiella, P. del Barco, Joan Borda, Joan Brossa, J. Brustenga-Etxauri, J.M. Calleja, J.L. Campal, X. Canals, Corpá, J. Criado, J.J.Espinosa, J.F.Fernández, B. Ferrando, A. Gómez, J. Gómez, G. Guasch, Juan de Loxa, R. Marín, J.L. Mata, Valcárcel Medina, C.H. Mor, Fco. Peralto, J.M. de la Pezuela, L. Pita, A. Ràfols-Casamada, Benet Rosell, Xavier Sabater, J.A. Sarmiento, Pep Segon, X. Seoane, J. Sou, A. Tàpies-Barba, A.Terrades, Gustavo Vega and Guillem Viladot.

Foreword: Ramon Salvo

 

pv_petitVISUAL POETRY
Glaç Mirror. Literary Publications, Terrassa 1992

Participants: J.C.J. Aberásturi, Nel Amaro, X. Anleo, Atelier Bonanova, P. del Barco, J. Brossa, J.M. Calleja, J.L. Campal, X. Canals, Corpá, J. Criado, Javier Darias, J.J. Espinosa, B. Ferrando, A. Gómez, G. Guasch, J.L. Martín, Fco. Peralto, J.M. de la Pezuela, L. Pita, A. Ràfols -Casamada, J.A. Sarmiento, Pep Segon, X. Seoane, J. Sou, A. Tàpies-Barba, Gustavo Vega and Guillem Viladot.

PROPOSALS
The Turtle Editions. Argentona 1984

Participants: Lola Albarracín, Benítez, J.M. Calleja, Ramon Casas-Peña, Eduard Comabella, Jordi Cuyàs, Domènec, Carmen Garolera, Diego Guirao, Matías Lizana, Ernest Puig, Marta Reniu, Margalida Riera, Jaume Simon i Conxa Sellers.

THEORY’81 (Coordinat amb Gustavo Vega)
Edició autors, Mataró 1981

Participants: Pablo del Barco, J.M.Calleja, Xavier Canals, J.J. Espinosa, A.Gómez, J.L. Mata, J.M. de la Pezuela, J.A.Sarmiento, Pep Segon, Grupo Texto Poético, Jordi Vallès, Gustavo Vega and Francesc Vidal.


disset_petit17 (Coordinated with J.A. Sarmiento)
Editorial La Cloaca, Barcelona 1980

Participants: Pere Anguera, J.M.Calleja, X. Canals, J.Canyelles, I. Carné, Dario Corbeira, Joe Fernández, Vicente Gil, Marcel Pey, J.M. de la Pezuela, J. Pinya, Montserrat Ramoneda, H. Sapere, J.A.Sarmiento, Pep Segon., Grupo Texto Poético and Gustavo Vega.
Foreword: Julien Blaine