J.M.Calleja

FOLDERS

QUADERN DE FEBRER with Jaume Simón. Mataró 2017
QUARTET with Xavier Canals, Jordi Vallès and Guillem Viladot. Barcelona 1989
CARTA D’AMOR Madrid 1989
ANDALUCIA & CATALUNYA with Fdo. Baños, X.Canals, Ricardo Naise and Jordi Vallès. Barcelona -Sevilla 1986