J.M.Calleja

Publicacions

Ha publicat els seus poemes a diverses publicacions, cal destacar:
2017 QUADERN DE FEBRER amb Jaume Simón, Mataró