J.M.Calleja

CARPETAS

QUADERN DE FEBRER con Jaume Simón. Mataró 2017
QUARTET con Xavier Canals, Jordi Vallès y Guillem Viladot. Barcelona 1989
CARTA D’AMOR Madrid 1989
ANDALUCIA & CATALUNYA con Fdo. Baños, X.Canals, Ricardo Naise y Jordi Vallès. Barcelona -Sevilla 1986