J.M.Calleja

Antologías

virus 2_petitV I (r) U S-dos
ACP Pont del Petroli, Badalona 2020

Participantes: Santi Pau, Gustavo Vega, César Reglero, Ferran Garcia Mallol, Jordi Cerdà, Xavier Canals, Isabel Jover, Joaquim Brustenga-Etxauri, J.M. Calleja, Toni Prat, Dionís Orrit, Pere Sousa, Ferran Fernández, Pep Segon, F. Xavier Forés, Maria Romani i Marcel Ayats, Jordi Badiella, Edu Barbero, Albert Aragonés, Joan Oriol, Eva Figueres, Carles Canals Masats, Joan Puche, Cristian Porres, Àlex Montfort, Agustín Calvo Galán, Sergi Quiñonero, Jordi Clopés, Eduard Escoffet i Àngels J. Sagués.

Preludio: Mariona Masgrau Juanola

carrito          iconatext

 

 

...xyzA - Cdef...…xyzA – Cdef…
ACP Pont del Petroli, Badalona 2019 & Editorial Tiempo Sur. Buenos Aires 2019.

Prólogo: Albert Calls

Participantes: Luis Pazos, Hilda Paz, Claudio Mangifesta, Samuel Montalvetti, Fabio Doctorovich, Ladislao Pablo Györi, Diego Lazcano, Hugo Masoero, Silvia Lissa, Maria Paula Doberti, Alejandro Thornton, Omar Omar, Ariel Gangi, Silvio de Gracia, Daniela Mastrandrea, Gustavo Vega, Joaquim Brustenga-Etxauri, Xavier Canals, J.M. Calleja, Toni Prat, Ferran Fernández, Pep Segon, F. Xavier Forés, Jordi Badiella, Edu Barbero, Joan Oriol, Joan Puche, Àlex Montfort, Sergi Quiñonero i Agustín Calvo Galan.

Coordinación con Claudio Mangifesta

carritoiconatext          

 

...xyzA - Cdef...Poèticas Experimentales Catalanas
Ediciones del Lirio, México, D.F.2018

Participantes: Carles Hac Mor, Andreu Terrades, Bartolomé Ferrando, J.M.Calleja, Patrick Gifreu i Perejaume.

Estudio introductorio: Jordi Marrugat   

 

pv_catalana_petitPoesia Visual Catalana
Taller Estable de P.V. y E. de la UC, Santander 2010

Participantes: Joan Brossa, Josep Iglésias del Marquet, Guillem Viladot, José Manuel de la Pezuela, Jordi Vallès,  José Carlos Beltran, A. Ràfols-Casamada, Andreu Terrades, Santi Pau, Gustavo Vega, Joaquim Brustenga-Etxauri, Bartolomé Ferrando, Xavier Canals, Josep Sou, J.M. Calleja, Ferran Fernández, Jordi Badiella y Antoni Albalat.

 

 

virus_petitV I (r) U S
ACP Pont del Petroli, Badalona 2005

Participantes: A. Ràfols-Casamada, Andreu Terrades, Santi Pau Bertran, Gustavo Vega, Núria-Rosa Cabré, César Reglero, J. Brustenga-Etxauri, B. Ferrando, Xavier Canals, Isabel Jover, Josep Sou, J.M. Calleja, Paco Fanés, J.C. Beltrán, Donís Orrit,F.Fernández, Paco Pérez, Pep Segon, F. Xavier Forés, Salva Pérez, Pep Mita, Nieves Salvador, J. Badiella, A. Albalat, Joan Puche, Lluís Vilaseca, J-S. Leblond-Duniach, Sergi Quiñonero, Raül Gàlvez, Miquel Martínez, Daniel Montes y Eduard Escoffet.

Prólogo: J.M. Calleja

carrito          iconatext

 

 

0012+2_petit0012 + 2 = 2001 – 2
La Comarcal Edicions, Argentona 1999

Participantes: G.Vega, J. Sou, X. Sabater, J.M. de la Pezuela, Pep Mita, Raül Gàlvez, X. Forés, B. Ferrando, E. Escoffet, Xavier Canals, J.M.Calleja, Núria Cabré, Jordi y Salvador Badiella y Albert Aragonés.

 

 

mardepapers_petitMAR DE PAPERS (Coordinado con Albert Calls)
Museu de la Marina, Vilassar de Mar 1995

Participantes: S. Tarragó, E. Trapero, Manel Alonso, Albert Calls, Ferran Fernàndez, Joan Casellas, Jordi y Salvador Badiella, Fco. Aliseda, J.M. Calleja y J. Sou.

 

 

poesiaex_petitPOESIA EXPERIMENTAL-93
Sedicions, Barcelona 1993

Participantes: J.C.J. Aberásturi, Fco. Aliseda, J. Alonso, Nel Amaro, X. Anleo, A. Aragonés, J. Badiella, P. del Barco, Joan Borda, Joan Brossa, J. Brustenga-Etxauri, J.M. Calleja, J.L. Campal, X. Canals, Corpá, J. Criado, J.J.Espinosa, J.F.Fernández, B. Ferrando, A. Gómez, J. Gómez, G. Guasch, Juan de Loxa, R. Marín, J.L. Mata, Valcárcel Medina, C.H. Mor, Fco. Peralto, J.M. de la Pezuela, L. Pita, A. Ràfols-Casamada, Benet Rosell, Xavier Sabater, J.A. Sarmiento, Pep Segon, X. Seoane, J. Sou, A. Tàpies-Barba, A.Terrades, Gustavo Vega y Guillem Viladot.

Prólogo: Ramon Salvo

 

pv_petitPOESIA VISUAL
Mirall de Glaç. Publicacions Literàries, Terrassa 1992

Participantes: J.C.J. Aberásturi, Nel Amaro, X. Anleo, Atelier Bonanova, P. del Barco, J. Brossa, J.M. Calleja, J.L. Campal, X. Canals, Corpá, J. Criado, Javier Darias, J.J. Espinosa, B. Ferrando, A. Gómez, G. Guasch, J.L. Martín, Fco. Peralto, J.M. de la Pezuela, L. Pita, A. Ràfols -Casamada, J.A. Sarmiento, Pep Segon, X. Seoane, J. Sou, A. Tàpies-Barba, Gustavo Vega i Guillem Viladot.

PROPOSTES
L’Aixernador Edicions, Argentona 1984

Participantes: Lola Albarracín, Benítez, J.M. Calleja, Ramon Casas-Peña, Eduard Comabella, Jordi Cuyàs, Domènec, Carmen Garolera, Diego Guirao, Matías Lizana, Ernest Puig, Marta Reniu, Margalida Riera, Jaume Simon y Conxa Sellers.

TEORIA’81 (Coordinado con Gustavo Vega)
Edició autors, Mataró 1981

Participants: Pablo del Barco, J.M.Calleja, Xavier Canals, J.J. Espinosa, A.Gómez, J.L. Mata, J.M. de la Pezuela, J.A.Sarmiento, Pep Segon, Grupo Texto Poético, Jordi Vallès, Gustavo Vega i Francesc Vidal.


disset_petit17 (Coordinado con J.A. Sarmiento)
Editorial La Cloaca, Barcelona 1980

Participantes: Pere Anguera, J.M.Calleja, X. Canals, J.Canyelles, I. Carné, Dario Corbeira, Joe Fernández, Vicente Gil, Marcel Pey, J.M. de la Pezuela, J. Pinya, Montserrat Ramoneda, H. Sapere, J.A.Sarmiento, Pep Segon., Grupo Texto Poético y Gustavo Vega.
Prólogo: Julien Blaine