J.M.Calleja

Bakthapur en el record

BAKTHAPUR EN EL RECORD

BAKTHAPUR EN EL RECORD
Plaça Fossar Xic, Mataró 1986

BAKTHAPUR EN EL RECORD

Realizado con M. dels Àngels Ballbé.

Materiales: 180 kilos de pimienta roja.

Música: Toti Soler (canciones nepalíes).