J.M.Calleja

Bakthapur en el record

BAKTHAPUR EN EL RECORD

BAKTHAPUR EN EL RECORD
Plaça Fossar Xic, Mataró 1986

BAKTHAPUR EN EL RECORD

Realitzat amb M. dels Àngels Ballbé.

Materials: 180 quilos de pebre vermell.

Música: Toti Soler (cançons nepalís).