J.M.Calleja

Bank de peixos

BANK DE PEIXOS

BANK DE PEIXOS
Aparadors, II Congrés Int. Llengua Catalana, Barcelona 1986

BANK DE PEIXOS


Materials:
50 bitllets de 1.000 ptes. retallats en forma de peix, 50 hams d’acer, 100 metres de cinta de seda color gris, llimadures de ferro i perles.

Col·laboració: Joieria Masriera i Carreras (Barcelona).