J.M.Calleja

Circuit

CIRCUIT

CIRCUIT
Universitat Catalana d’Estiu, Prada 1985

CIRCUIT
Distribuïdes per totes les dependències de la Universitat 1.000 enganxines (21 cm. d’alçada per 14 cm. d’amplada) de la lletra A de color vermell i en el seu “ventre” una z de color negre.