J.M.Calleja

Matar, oh!

MATAR, OH!

MATAR, OH!
Escorxador, Mataró 1987

MATAR, OH!

Materials:
100 quilos de sal marina, 1 cossi amb 5 litres d’aigua i 1 cossi amb 5 litres de sang.