J.M.Calleja

Paratge marí, Opus 87

PARATGE MARÍ, OPUS 87

PARATGE MARÍ, OPUS 87
Carrer de les Roselles, Hospitalet 1987

PARATGE MARÍ, OPUS 87


Carrer de les Roselles:
50 metres de llargada i 5 metres d’amplada. Tot el carrer
sonoritzat amb el so de l’oreig marí.

Materials: 20 tones de sorra de platja.