J.M.Calleja

Portal desconegut

PORTAL DESCONEGUT

PORTAL DESCONEGUT
Sala Sant Domènec, Manresa 2002

PORTAL DESCONEGUT

Materials:
400 quilos de cendra i 144 dotzenes d’ous blancs.

Col·laboració: Can Bastons (Mataró).

Ajudant tècnic: Jaume Simon.

VIDA I POESIA A PORTAL DESCONEGUT
Pilar Parcerisas
J. M. Calleja té la virtut de transportar-nos amb les seves instal·lacions a una dimensió inexplorada: la poètica; la poesia com a punt d’encontre entre l’home i la vida, mitjançant objectes i signes que esdevenen instruments per interrogar i comprendre el món.

El poeta com a màgic i il·lusionista al qual la realitat es rendeix que diria Joan Brossa o el poeta com a detentor del secret que hi ha darrere de les coses, que diria Joan Perucho. Entre aquests dos pols de concepció poètica, J. M. Calleja ha desenvolupat la seva poesia interdisciplinària, que tan aviat s’ha manifestat en la poesia escrita, els poemes visuals, les instal·lacions plàstiques o en revistes i edicions.

Portal desconegut és una proposta visual, plàstica i poètica, una instal·lació que retorna a una concepció essencial de la vida com a recorregut entre el naixement i la mort, mitjançant dos elements materials i orgànics, l’ou i la cendra, dues formes d’ordre geomètric, el quadrat i el cercle, i una bipolaritat cromàtica, el blanc i el gris/negre. Entorn de mitja tona de cendra i uns dos mil ous blancs es reparteixen en vuit quadrats, el nombre dels quals es relaciona amb l’infinit i les figures geomètriques utilitzades, i quadrat i cercle, amb el cel i la terra.

L’ou i la cendra, dues matèries que per sí mateixes tenen ja un valor simbòlic, dupliquen ara i aquí el seu significat, que esdevé gairebé reversible en aquest vaivé entre la vida i la mort. S’esdevé una fusió de contraris en aquest portal desconegut que indica trànsit: l’arribada a la vida i el traspàs de la mort. En una instal·lació anterior, Traspàs, Calleja ja emprava l’ou amb un significat semblant.

Si atenem a significats lingüístics, la cendra, material que procedeix de la combustió, de la crema ritual de cossos humans i d’animals en diverses cultures, també ens guia cap al concepte de la reencarnació, del retorn a la terra i a la vida. Lingüísticament, l’ou pren significats propers a la mort. Fer els ous en terra vol dir fracassar, no obtenir allò que es volia, morir-se. A l’Empordà, fer l’ou vol dir, en llenguatge popular, morir-se. Hi ha, doncs, un transvasament de significats que van de l’ou a la cendra i de la cendra a l’ou, de la vida a la mort i de la mort a la vida. Aquest és potser el secret poètic d’aquesta instal·lació, el vaivé entre dos pols, entre dos portals desconeguts pels quals l’home està cridat a transitar, sense triar, com una anella de Moebius sense principi ni fi.

Com en altres propostes poètiques i instal·lacions de J. M. Calleja es percep una intenció de retornar als orígens, de fer una crida a l’essencial, com a La veu dels déus, Retornar a les deus o la ja citada Traspàs, que en serien antecedents clars.

Portal desconegut és una crida a la reflexió sobre la vida i la mort, des d’una mirada cosmològica que uneix cel i terra, vida i mort en una creu virtual de la qual el recorregut per la vida amb els seus atzars i esdeveniments en seria el relat, la narració, i el principi i la fi, el trànsit poètic. Calleja ha optat per aquest darrer.

Text del tríptic Portal desconegut. Sala Sant Domènec. Manresa 2002