J.M.Calleja

Una casa molt particular

UNA CASA MOLT PARTICULAR

UNA CASA MOLT PARTICULAR
Fabrica C.S. Pelegrí, Mataró 1997

UNA CASA MOLT PARTICULAR


Materials:
3 quilos de pintura daurada i 24 llibres encalats de diferents mides.

Col·laboració: Sabina Calleja.