J.M.Calleja

LLIBRE ANGLÈS
Barcelona 1994

llibreangles

PRÒLEG
Carles Hac. Mor
      El títol del llibre present és LLIBRE ANGLÈS perquè és escrit en anglès; el text del llibre és Hand made for ever in Catalonia, és a dir, “Fet a mà per sempre a Catalunya”; el llibre és, en efecte, fet a mà, i a Catalunya; i for ever, “per sempre” acaba d’arrodonir –callejariana-ment—la ironia, ara amb ressons d’esglògan publicitari.
En el paràgraf de més amunt ha estat utilitzada cinc cops la forma verbal “és” per tal com, implícitament, J.M.Calleja ens recorda contínuament que l’art (la poesia) o la poesia (l’art) és allò que és i no és i que és i no és moltes coses alhora.
I amb els tres-cents setanta-quatre mots del llibre present, presentarem els vuit mots de què consta (inclosos els dos del títol) el LLIBRE ANGLÈS, els quals, però, només en són una part, del llibre, de les seves divuit pàgines (contant-hi les cobertes).
Tota l’obra de J.M.Calleja brolla en la radicalitat deserta de la tautologia, de la metonímia, de la sinècdoque, i és, però, en el desert on els miratges enganyen la visió.
Posem per cas, invertint l’ordre de les lletres de “LLIBRE ANGLÈS. Hand made for ever in Catalonia” llegim això, que equival a un poema fonètic d’arrel dadaista: “Ainolatac ni reve rof edam dnah sèlgna erbill”. (I precisament amb sis d’aquestes lletres podem formar els mots “variacions en el desert”, que suposa un comentari elogiós a l’obra de J.M.Calleja).
D’altra banda, el tercer mot del poema fonètic, la inversió d’ever, “reve” remet a rêve, somni en francès. Doncs bé, aquest somni és l’assenyalat, a les pàgines set i nou del LLIBRE ANGLÈS, per for ever, “per sempre”, ja que llegint ever al revés tenim for rêve, que diguéssim “per al somni”, la qual cosa fa ultrapassar la connotació de marketing de for ever.
En fi, com que la creació demana creació i no pas una anàlisi crítica, al LLIBRE ANGLÈS de J.M.Calleja, hi he respost amb la gènesi anterior del poema següent (intitulat amb la inversió de “PROLEG”), la qual gènesi s’ha desenvolupat en una prolongació meva d’aquell desert per on es mou, amb una immensa coherència interna, l’obra de J.M.Calleja:
GELÒRP
Ainolatac
ni reve
rof edam
dnah sèlgna
erbill.

Pròleg del llibre Llibre Anglès. Edicions Aire. Barcelona 1994